Pytania o Miasteczko

1. Jak będzie wyglądać miasteczko?

Projekt z założenia nie jest kopią żadnej konkretnej miejscowości; jest to model zawierający wszystkie charakterystyczne cechy prowincjonalnych miasteczek z obszaru lubelszczyzny. Uwzględnione zostały elementy występujące w różnych częściach regionu, takie jak np. ratusz z Głuska, dzwonnica z Motycza czy dom z Wąwolnicy. Postawiono 11 obiektów wraz z elementami małej architektury zagospodarowując poszczególne posesje. Przedstawiamy stan, który jest wynikiem układów ewoluujących od średniowiecza do układów późniejszych, funkcjonujących w oparciu o prawo magdeburskie.

2. Kiedy miasteczko będzie otwarte dla turystów?

Termin oddania miasteczka do użytku dla zwiedzających przewidywany jest w połowie 2013 roku.

3. Czemu ma służyć budowa miasteczka?

Celem stworzeniu modelu miasteczka jest pokazanie m.in. charakterystycznych cech dawnego krajobrazu, ale nie tylko. Interaktywna ekspozycja będzie przede wszystkim miejscem spotkań ludzi z historią. Planowane są różnorodne usługi turystyczne oraz specjalne programy edukacyjne; stworzone zostanie uniwerslane miejsce, gdzie zwiedzający będą mogli bliżej przyjrzeć się życiu mieszkańców, ich obyczajom, sposobom utrzymywania się rodzin o różnej zamożności i statusie społecznym czy zaobserwować współistnienie i harmonię różnych grup kulturowych i religijnych. Takie zróżnicowanie było niegdyś typowe dla miejscowości tego regionu, a działania o charakterze parateatralnym będą mogły znacznie tę wiedzę przybliżyć i utrwalić.

4. Kto jest docelowym odbiorcą ekspozycji?

Każdy, kto zechce odwiedzić miasteczko z pewnością znajdzie tu coś dla siebie. Posiadać będzie ono ważne walory dydaktyczne nie tylko dla młodzieży czy studentów architektury lub historii sztuki, ale także dla wszystkich, którzy choć trochę interesują się się historią, kulturą czy obyczajowością. Dzięki interaktywnej ekspozycji będzie można przenieść się w czasie do ówczesnej rzeczywistości i w atrakcyjny sposób chłonąć atmosferę multikulturowej przedwojennej Polski.