Misja

Tytuł projektu

Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. Priorytet VII – kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1.: infrastruktura kultury i turystyki.

Zakres realizacji I etapu projektu – spośród 36 obiektów budowlanych posadowionych na powierzchni 4,0 h wraz z mała architekturą, placami i drogami będą realizowane na powierzchni ok. 0,6 h: ratusz z Głuska, dom z Wojsławic, dom z Wąwolnicy, dwa domy z Siedliszcza tj. Jaworskich i Libhaberów, areszt z Samoklęsk, szkoła z Bobrownik, lodziarnia z Zemborzyc, remiza strażacka z Wilkowa, stodoły z Kamionki i z Tyszowiec, kołodziejnia z Bełżyc, a także drogi, place wraz z rynkiem i studnią.

Termin realizacji I etapu projektu: Październik 2010 – Listopad 2012.
Przewidywany termin otwarcia ekspozycji miasteczkowej: maj 2013.

Misja

Misją i formą jej realizacji w Muzeum Wsi Lubelskiej jest tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie ekspozycji na wolnym powietrzu odwzorowującej historyczne formy osadnicze, domostwa, obiekty użyteczności społecznej wsi i miasteczek wraz z ich wyposażeniem oraz formami tradycyjnego krajobrazu naturalnego i kulturowego. Aktualnie funkcjonują takie obszary muzealne zwane sektorami jak Wyżyna Lubelska, Roztocze, częściowo Powiśle i zespół dworsko – parkowy. Do realizacji pozostają: Polesie Lubelskie
z Podlasiem i Nadbuże. Budowa muzealnego miasteczka będzie częściowym dopełnieniem ekspozycji skansenowskiej.

Istota projektu

Miasteczko, które powstanie w Muzeum Wsi Lubelskiej będzie modelem prezentującym zespół charakterystycznych cech – wartości historycznych i kulturowych.

Zaprojektowane zostało według planu charakterystycznego dla małych miast południowo – wschodniej Polski z końca lat trzydziestych XX wieku. Układ przestrzenny zgodny jest z tradycją europejską tj. oparty na prawie magdeburskim. Miasteczko będzie prezentowane w szerszym kontekście struktury historyczno–społecznej. Posadowione zostało na wysokim brzegu doliny rzecznej z otwarciem na jego obszar co zapewnia właściwe relacje historyczno – krajobrazowe, a także pozwala na ukazanie typowych powiązań historycznych wieś – dwór - miasteczko. Wnętrza urbanistyczne, takie jak rynek ze studnią, place, uliczki czy zaułki, są tworzone zgodnie z tradycją i oparte na badaniach historycznych.

Istotnym walorem projektu jest jego kompleksowość polegająca na ukazaniu relacji przestrzennych i różnorodnej architektury wyrosłej z tradycji staropolskiej.
Ta kompleksowość daje też możliwość wprowadzenia nowych funkcji muzealnych, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Miasteczko będzie prezentowało ogromną różnorodność wnętrz, między innymi: domów mieszkalnych, kościoła, plebani, siedziby żydowskiego cadyka, sklepów, warsztatów, szkoły, ratusza i domu burmistrza. Miasteczko będzie także miejscem widowisk teatralnych, koncertów, wydarzeń okolicznościowych
i muzealnych, plenerów do realizacji produkcji filmowej, a także znakomitym poligonem naukowym dla studentów różnych specjalności.

Cele projektu:

Główny cel projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury przez modernizację Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Obiekty wzniesione w ramach projektu zostały wyposażone w muzealia bądź ich wierne kopie i będą służyły następującym celom:
- prezentacji interaktywnych ekspozycji muzealnych takich jak mieszkania chrześcijańskie i żydowskie, warsztaty, sklepiki, posterunek policji, remiza straży ogniowej, dawna szkoła itp. Bardzo ważną rolę odgrywały będą wydarzenia muzealne związane z rokiem gospodarczym, religijno – obrzędowym;
- edukacyjnym, w formie: ścieżek edukacyjnych i warsztatów, pokazów tradycyjnych zawodów, metod wytwarzania produktów żywnościowych i innych;
- promocji regionu tj. informacji kulturalno–turystycznej z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, a także spotkań i uroczystości samorządowych.