Ulica Stodolna

Autor: Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz
W historycznych miasteczkach na ziemiach polskich ulice z zabudową wyłącznie gospodarczą nazywano Stodolnymi, zaś części osad nieregularnie zabudowane głównie skupiskami stodół - Stodoły. Mieszczanie - rolnicy zamieszkali w centrach miasteczek mieli tu swoje budynki gospodarcze i tam gospodarowali. Na ulicach Stodolnych stodoły niemal stykały się ścianami i strzechami, tworząc jeszcze w XX w. malowniczy pejzaż uliczek zatylnych.

Ulica Stodolna wyznacza od północy granicę zabudowy muzealnego miasteczka. Ma naturalną nawierzchnię ziemną. Posadowiono tu trzy obiekty: stodołę z Kamionki, stodołę z Tyszowiec i okólnik z Ostrowa Lubelskiego.