Pierzeja Wschodnia

Autor: Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz

W ramach Projektu UE, w latach 2010-2012 zbudowano jedną, północną pierzeję rynku muzealnego miasteczka. Ogrodzenie kościoła z Matczyna i ściana dzwonnicy współtworzą fragment wschodniej pierzei rynkowej. W tej części miasteczka wzniesionej w latach 1977-2002, odwzorowano zespół miasteczkowej parafii rzymskokatolickiej z okresu II Rzeczypospolitej. Jako całość zajmuje on południowo-wschodni narożny nieregularny kwartał przyrynkowy, położony między ulicą Kościelną a drogą schodzącą z wysoczyzny do doliny Czechówki.