Miasteczko - od dziejowego rozpadu do muzealnego ładu

Autor: Grzegorz Miliszkiewicz

Miasteczko II Rzeczypospolitej zapisało się w dokumentach urzędowych przede wszystkim jako handlowo-rzemieślniczo-rolnicze centrum mikroregionu obejmującego jedną lub kilka gmin. W historii kościoła rzymskokatolickiego jest niemal zawsze siedzibą parafii, a dla Żydów z Kongresówki zazwyczaj siedzibą gminy wyznaniowej z synagogą. Owo tycie – tyciunie ... w literaturze pięknej to po prostu miasteczko lub sztetł wypełnione magią życia, po której w 2 poł. XX w. pozostała tylko przejmująca pustka ...