Zasady płatności za zajęcia edukacyjne prowadzone w oparciu o sektor miasteczko:

 

- Opłata za zajęcia warsztatowe dla grupy liczącej do 25 osób, trwające do 1,5 godziny i o przeciętnym zużyciu produktów, surowców i materiałów zapewnionych przez muzeum wynosi 8 zł/os.

 

- Opłata za zajęcia warsztatowe trwające do 1,5 godziny i o dużym zużyciu produktów, surowców i materiałów zapewnionych przez muzeum wynosi 10 zł/os.