Nauczyciele muzealni

 

- mgr Marzena Bury, kustosz - plastyk, specjalista od zajęć z plastyki obrzędowej, estetyki

- mgr Anna Fajge-Samoń, adiunkt - archeolog, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej

- mgr Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, starszy kustosz - historyk sztuki, historyk kultury materialnej

- mgr Anna Kozak, kustosz - ekonomista rolny, kurator w dziale inwentarzy muzealiów i informacji naukowej

- mgr Grzegorz Miliszkiewicz, starszy kustosz - archeolog, historyk kultury materialnej

- mgr Magdalena Połoncarz, kustosz - pedagog, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z obrzędowości rodzinnej i dorocznej, literatury ludowej 

- mgr Barbara Rzączyńska - emerytowany nauczyciel polonista, przewodnik muzealny

- dr Halina Stachyra, starszy kustosz - historyk ze specjalnością nauczycielską, nauczyciel muzealny prowadzący zajęcia z kultury materialnej