Zapraszamy do Miasteczka w Muzeum Wsi Lubelskiej

Na prowincjonalne miasteczko w Muzeum Wsi Lubelskiej składa się rekonstrukcja wielu obiektów urbanistycznych typowych dla lubelskiej prowincji lat trzydziestych XX wieku. W ramach projektu "Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Etap I" powstała północna część zabudowy obok już istniejących obiektów rzymskokatolickiego zespołu sakralnego i okólnika z Ostrowa Lubelskiego. Zagospodarowanie przestrzeni oparte na szachownicowym układzie ulic i parceli wokół prostokątnego rynku, nawiązuje do założeń historycznych. Plac rynkowy ze studnią jest centralnym elementem założenia. W przestrzeni Miasteczka, obok domostw i przynależnych do nich działek znajdziemy charakterystyczne budowle świadczące o jego roli administracyjno-społecznej: ratusz, kościół z plebanią i cmentarzem , remiza straży ogniowej, areszt, szkoła. Domy mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, architektura sakralna, zagospodarowanie posesji, nawierzchnie dróg i placów oraz mnogość użytych surowców - wszystkie te elementy składają się na realizację, której pierwowzory najczęściej już zanikły w miasteczkach Lubelszczyzny. We wnętrzach miasteczkowych obiektów systematycznie powstają ekspozycje obrazujące życie ich dawnych mieszkańców.

Zapraszamy do odwiedzin!