Czy wiesz, że…

Prowincjonalnych miasteczek, takich jak to, które powstało w Muzeum Wsi Lubelskiej, było niegdyś w Europie kilka tysięcy. Różniły się między sobą rozmiarami, materiałami używanymi do konstrukcji budynków, cechami architektury..., łączył je zaś charakter zabudowy i funkcjonowanie.

Do dziś na Lubelszczyźnie istnieją miejscowości, pamiętające czasy wczesnego średniowiecza (np. Lublin, Horodło, Kurów czy Szczebrzeszyn). Warte uwagi jest to, że status miejski uzyskały one w oparciu jeszcze o prawo polskie, które nie regulowało wyglądu ani zagospodarowania przestrzennego rynku. Dopiero w czasach obejmujących XIII-XVIII wiek wprowadzone zostały zasady zwane prawem magdeburskim, które nakazywały lokację z regularnym rynkiem i układem miejskim.